Nominacja do Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2018 dla dziennikarzy i mediów służących Polonii.
Nomination for the Maciej Plazynski Award 2018 for journalists and the media that serve the Polish communities.

Aby nominować dziennikarza lub medium prosimy użyć formularza poniżej oraz dołączyć pliki źródłowe publikacji z roku 2017. Termin nadsyłania nominacji upływa 23 kwietnia 2018.
To nominate a journalist or media, please use the form below and attach the source files of publications in 2017. Dealine for nominations is 23rd April 2018.

informacje o nominowanym autorze lub redakcji
information about the nominee author
*imię i nazwisko
name
*redakcja
the media
adres korespondencyjny
address
kraj
country
telefon
phone
email

zgłaszający nominację
applicant
instytucja lub redakcja
institution or media
przedstawiciel
represented by
adres
address
telefon
phone

email

publikacja konkursowa
nominated publication
kategoria
category
*tytuł
title
*tytuł prasowy
media
*data publikacji
date of publication
uzasadnienie nominacji
reason for the nomination
maksymalnie 2000 znaków
max 2000 characters
>
załączniki
attachments
  • czytelna kopia publikacji, - pliki doc, docx, html, rtf, pdf
    copy of the publication – doc, docx, html, rtf, pdf
  • pliki wideo lub audio
    audio or video files
  • dodatkowe materiały na temat nominowanego i jego osiągnioęć( np. kopie publikacji, relacje, fotografie)
    additional material on the nominee and his achievements (such as copies of other publications, reports, photographs)


Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji (wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką *) oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Jury Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu.
I agree to the publication of this nomination (only items marked with an asterisk *) and forward a copy of this form in its entirety to members of the Jury and the Press Club office, for the organization of the competition.


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.
I certify that I have read the rules of the competition.