Nominacja do Nagrody 2021

Nominacja do Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii.

Przed zgłoszeniem nominacji warto zapoznać się z Regulaminem Nagrody oraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Termin zgłaszania nominacji upływa 18 kwietnia 2021.

informacje o nominowanym autorze lub redakcjiinformation on the nominated author or editorial team
*imię i nazwisko
name
*redakcja
media name
adres korespondencyjny
address
kraj
country
telefon
phone
email

zgłaszający nominacjęnominator
instytucja lub redakcja
institution or media
przedstawiciel
represented by
adres
address
telefon
phone

email

publikacja konkursowanominated publication
kategoria
category
*tytuł
title
*nazwa redakcji
media name
*data publikacji
date of publication
uzasadnienie nominacji
award nomination
maks. 2000 znaków
max 2000 characters
załączniki
attachments

  • czytelna kopia publikacji, - pliki doc, docx, html, rtf, pdf
    copy of the publication – doc, docx, html, rtf, pdf
  • pliki wideo lub audio
    audio or video files
  • dodatkowe materiały na temat nominowanego i jego osiągnięć (np. kopie publikacji, relacje, fotografie)
    additional material on the nominee and achievements (such as copies of other publications, reports, photographs)
Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji (wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką *) oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Jury Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu.
I agree to the publication of this nomination (only items marked with an asterisk *) and to forward a copy of this form in its entirety to members of the Jury and the Press Club office, for the organization of the award.


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.
I certify that I have read the rules of the award.