Inicjatywa powstania Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii

Intencją inicjatorów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.
Sprawy Polonii i Polaków za granicą były jednymi z najważniejszych, którymi Maciej Płażyński zajmował się w działalności publicznej. Traktował to jako obowiązek wobec rodaków pozostających poza krajem, ale w budowaniu więzi Polski z Polonią i Polonii z Polską widział także ogromną szansę dla kraju. Jego wizja polityki wobec Polonii była kompletna i przemyślana. Najwyższym szacunkiem darzył promowanie polskości i przywiązanie do tradycji przez tych, którzy – z różnych przyczyn – pozostali na obczyźnie.
Maciej Płażyński bardzo silnie związany był z Pomorzem, a szczególnie z Trójmiastem, dlatego inicjatorzy Nagrody: spadkobiercy Macieja Płażyńskiego, Fundacja Press Club i Fundacja Pomorska do udziału w Radzie Nagrody zaprosili Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Gdańska, Prezydenta Gdyni i Prezydenta Sopotu. Maciej Płażyński był jednym z patronów Muzeum Emigracji, które powstaje w Gdyni, gorąco wspierał ideę tej unikatowej placówki.
Maciej Płażyński uważał, że jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu więzi Polonii z Ojczyzną, ale także integracji poszczególnych skupisk Polaków za granicą są polonijne media. Dlatego rodzina, Fundacja Press Club, Fundacja Pomorska, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu zgodnie podpisują się pod inicjatywą powstania Nagrody.

Dokument wraz z regulaminem podpisali:
Jakub Płażyński, syn Macieja Płażyńskiego
Jarosław Włodarczyk, Przewodniczący Rady Press Club Polska
Maciej Kazienko, Dyrektor Fundacji Pomorskiej
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Gdynia, 5 czerwca 2012 roku