Maciej Płażyński

Urodził się 10 lutego 1958 r. w Młynarach (obecnie województwo warmińsko-mazurskie). Był mężem Elżbiety – prawnika, sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, ojcem trójki dzieci: Jakuba – ur. w 1984 r., Katarzyny – ur. w 1986 r. i Kacpra – ur. w 1989 r.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku wyjechał na Śląsk, gdzie przez rok pracował jako robotnik fizyczny m.in. przy budowie Huty Katowice.

Po rozpoczęciu w 1977 roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego związał się z Ruchem Młodej Polski. We wrześniu 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów – pierwszej w Polsce niezależnej organizacji studenckiej; przewodniczył NZS-owi Uniwersytetu Gdańskiego. Jesienią 1981 roku kierował strajkiem okupacyjnym na Uniwersytecie Gdańskim, następnie był aktywnym działaczem opozycji solidarnościowej.

W 1983 r. współtworzył i został pierwszym prezesem Spółdzielni Pracy „Świetlik” (od 1987 – Spółdzielnia Pracy Usług Wysokościowych „Gdańsk”), którą kierował do 1990 r. Firma ta stanowiła bastion gdańskiej opozycji, wspierała polityczną aktywność podziemnej Solidarności na Pomorzu i w innych regionach Polski.

W roku 1987 wybrano Go prezesem konserwatywnego „Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego”, skupiającego środowiska gdańskich konserwatystów i liberałów. W 1989 roku był współzałożycielem stowarzyszenia gospodarczego „Kongres Liberałów”.

W 1990 roku został członkiem konserwatywnego ugrupowania „Koalicja Republikańska”, przekształconego później w Partię Konserwatywną.

Od sierpnia 1990 r. do lipca 1996 r. był pierwszym niekomunistycznym wojewodą gdańskim (nominację otrzymał od Tadeusza Mazowieckiego). Odwołanie z funkcji wojewody gdańskiego (przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza) w lipcu 1996 roku spowodowało szereg protestów przedstawicieli samorządów lokalnych, stoczniowców i innych grup zawodowych oraz mieszkańców Pomorza, kulminacją których był kilkutysięczny wiec pod gdańskim Dworem Artusa.

W wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 roku, kandydując z listy Akcji Wyborczej Solidarność jako przedstawiciel Gdańskich Komitetów Obywatelskich, uzyskał najlepszy wynik wyborczy w Polsce (125 tys. głosów). Sejm – bez głosu sprzeciwu – wybrał Go Marszałkiem Sejmu III kadencji. Powierzone stanowisko sprawował do końca kadencji.

19 stycznia 2001 roku wraz z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem powołał Platformę Obywatelską. W wyborach parlamentarnych 2001 Maciej Płażyński, startując z listy Platformy Obywatelskiej, uzyskał najlepszy indywidualny wynik w okręgu gdańskim. Maciej Płażyński został Przewodniczącym partii Platforma Obywatelska i Klubu Parlamentarnego PO. W 2002 roku był inicjatorem porozumienia PO i PiS, tworzącego koalicję PO-PiS na wybory samorządowego w 2002 r. W czerwcu 2003 roku zrezygnował z przewodniczenia Klubowi PO i partii, opuścił Platformę Obywatelską i do końca kadencji pozostał posłem niezależnym.

W wyborach parlamentarnych 23 września 2005 roku Maciej Płażyński wystartował jako niezależny kandydat na senatora, po raz kolejny udowadniając, że ma wielkie osobiste poparcie wyborców i nie potrzebuje wsparcia szyldem partyjnym. Zdobył ponad 150 tysięcy głosów, co było najlepszym wynikiem w okręgu gdańskim i jednym z najlepszych w całym kraju. Na pierwszym posiedzeniu izby wyższej parlamentu został wybrany Wicemarszałkiem Senatu VI kadencji. W wyborach parlamentarnych 21 października 2007 roku startował z listy PiS jako poseł niezrzeszony.

Od 11 maja 2008 roku do tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 r. był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

  • Honorowy obywatel miast Młynary, Puck, Pionki i Lidzbark Warmiński.
  • Fundator Fundacji Pomorskiej założonej dla propagowania postaw aktywności i przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi z najuboższych rodzin.
  • Współfundator Fundacji „Nuta Nadziei”. Fundacja wspiera utalentowane muzycznie dzieci niepełnosprawne.
  • Członek-założyciel Stowarzyszenia Odbudowy Świętego Wojciecha, powstałego w celu organizowania pomocy mieszkańcom dzielnicy Gdańska – „Św. Wojciech, poszkodowanym w powodzi w 2001 r.”
  • Członek-założyciel Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” z siedzibą w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie. Stowarzyszenie powołane jest dla ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego Żuław.
  • Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Maciej Płażyński opowiada o swoim rozumieniu służby publicznej