2012

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego. Laureatami pierwszej edycji zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Rosji i Niemiec. Jury wybrało zwycięzców spośród 55 nominacji nadesłanych ze wszystkich kontynentów. Uroczystość zbiegła się z 15. rocznicą wyboru Macieja Płażyńskiego na Marszałka Sejmu.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę odebrała Barbara Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”, za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodzono Jolantę Roman-Stefanowską z TVP Oddział Gdańsk, autorkę reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika „Uważam Rze” za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców” i „Tragarze obciążeń”.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w „NRC Handelsblad” na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

W kategorii redakcja medium polonijnego nagrodzono redakcję „Nowego Dziennika – Polish Daily News” z Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski” wydawanego w Tomsku za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego została ustanowiona w celu uhonorowania pracy dziennikarzy i mediów służących Polonii oraz zachowania w pamięci Polaków spuścizny Patrona nagrody – brzmi pierwszy punkt jej regulaminu. Słowa „służba” użyliśmy nieprzypadkowo. Jest ono na stałe wpisane w zawód dziennikarza, a w szczególny sposób widać znaczenie tej służby w pracy naszych laureatów i wszystkich, którzy zostali do nagrody zgłoszeni. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie nie tylko wyrazem naszej wdzięczności i uznania dla waszej służby, ale także świadectwem wagi tego, co państwo robią. Bardzo za to dziękujemy! – powiedział podczas uroczystości Marcin Lewicki, prezes Press Club Polska.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polonii oraz redakcja medium polonijnego.
Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.