2018

Dziennikarze mediów tradycyjnych i nowych zostali uhonorowani podczas uroczystości w Muzeum Emigracji w Gdyni. Laureatami Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2018 dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Czech, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jury wybrało zwycięzców spośród pięćdziesięciu zgłoszeń.

Dziennikarstwo polonijne jest wyjątkowe, bo bierze się z pasji. Informuje, integruje środowisko, po prostu czyni dobro. Dla mojego ojca najważniejsze było budowanie mostów między Polakami na całym świecie a Polską. Poprzez tę nagrodę staramy się kontynuować to dzieło – podkreślił, witając gości uroczystości Jakub Płażyński, przewodniczący jury nagrody.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę odebrała Małgorzata P. Bonikowska z Kanady, twórczyni i główna autorka podcastu „Polcast” – innowacyjnego medium, w którym promuje wiedzę o Polsce i Polakach w języku angielskim. To pierwsza nagroda dla podcastu Polcast z Polski, szczególnie dla mnie ważna, bo przyznawana między innymi przez dziennikarzy. Marszałka Płażyńskiego nie miałam okazji poznać, ale jego postać darzę wielkim szacunkiem, a ta nagroda jest najlepszym sposobem na uczczenie jego pamięci – powiedziała laureatka odbierając nagrodę. Ta nagroda jest szczególnie ważna, bo dziś dostrzegamy deficyt wartości, którymi kierował się Maciej Płażyński: odpowiedzialności i traktowania swojej drogi jako służby publicznej. Także w mediach zdarza się brak poczucia odpowiedzialności, zamiast opisywać rzeczywistość – kreują ją. Oczywiście, ta uwaga w żadnym stopniu nie dotyczy laureatów. To co oni robią, jest wielką rzeczą – stwierdził wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, wręczając nagrodę.

Jury przyznało także wyróżnienie. Otrzymała je Beata Kost, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego”, za książkę „Kobiety ze Lwowa”, w której żywym językiem i w interesujący sposób portretuje ponad trzydzieści kobiet związanych z tym miastem. Jestem związana ze Lwowem od urodzenia. Społeczność polska w moim mieście, już niewielka, może istnieć tylko dlatego, że dostaje różnorakie wsparcie z Polski. I ta nagroda jest kolejnym dowodem na zainteresowanie tym, co robimy, dlatego budzi we mnie ogromne wzruszenie – mówiła Beata Kost. A wręczający wyróżnienie wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski zauważył: Jeśli współcześni twierdzą, że fake news, trolling, hejt to wynalazki XXI wieku, mylą się. Te zjawiska są odwieczne. Bohaterki książki doświadczyły ich  wiele lat temu, jedyne co się zmieniło, to technologia.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatem jest Gerhard Gnauck – autor ważnych i nieszablonowych tekstów o polskiej polityce, opublikowanych w „Die Welt” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nagroda jest bliska memu sercu m.in. dlatego, że początki mojej drogi zawodowej są ściśle związane z mediami polonijnymi. W latach 80. gdy chodziłem do liceum w Moguncji, postanowiłem opowiedzieć polskim czytelnikom-emigrantom o niemieckiej historii. Wysyłałem wówczas artykuły do wielu polonijnych gazet, nie tylko w Niemczech. Kiedy, nie spodziewając się tego, dostałem pierwsze honorarium, pomyślałem, że to może być sposób na życie – wspominał laureat.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano redakcję „Głosu – Gazety Polaków w Republice Czeskiej” – za profesjonalizm oraz konsekwentny wysiłek, którego efektem jest wydawanie kilka razy w tygodniu gazety dla Polaków w Czechach. Nasz nakład to 4 tysiące egzemplarzy, aż 90% rozchodzi się w prenumeracie. To swego rodzaju ewenement. Wydajemy „Głos” dla społeczności polskiej na Zaolziu – opowiadał redaktor naczelny gazety Tomasz Wolff. To szczególnie trudne wydawać gazetę często i regularnie. Niezwykłym jest, że zagranicą, w niewielkiej społeczności udaje się taką gazetę robić na tak wysokim poziomie, profesjonalnie i regularnie – podkreślił Jerzy Haszczyński, członek jury nagrody. A Magdalena Skorupka-Kaczmarek, zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Miasta, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Gdańska dodała: Język polski poza granicami Polski trzeba szczególnie szanować, a miejscem odpowiednim dla jego kultywowania są właśnie media polonijne.

Jury zdecydowało także o wyróżnieniu „Culture Avenue” – internetowego magazynu ze Stanów Zjednoczonych, który przy wykorzystaniu nowoczesnych form promuje polskich twórców rozsianych po świecie, a często nieznanych w Polsce. Takie rzeczy robi się dla idei, bo taką potrzebę się czuje. Tworzę „Culture Avenue” jako jednoosobowa redakcja, ale oczywiście współpracuję ze wspaniałymi autorami z całego świata. Dzięki nim nasze przedsięwzięcie nie tylko istnieje, ale się rozwija – mówiła Joanna Sokołowska odbierając wyróżnienie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne w tym roku jury postanowiło nie przyznać nagrody.

Od kilku lat miejscem, w którym odbywa się ceremonia wręczenia nagrody, jest Muzeum Emigracji w Gdyni. Od ponad 25 lat żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy częścią Europy, ale Polacy rozsiani po świecie są dla nas nieustającym źródłem inspiracji. W muzeum dokumentujemy historie emigrantów, te starsze i te najnowsze. Jesteśmy płaszczyzną prowadzenia dialogu pomiędzy Polakami w Polsce i rodakami z całego świata – powiedziała witając gości Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor MEG.

Każda edycja nagrody to dla nas okazja, by poznać niezwykłych ludzi, fascynujące historie i  przedsięwzięcia. Jej laureatom należy się wielki szacunek za budowanie więzi między Polakami za granicą a nami, mieszkającymi w Ojczyźnie. To także bardzo szczególny sposób kultywowania pamięci patrona. Jego osoba jest nam, dzięki tej nagrodzie, jeszcze bliższa – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Jarosław Gugała (telewizja „Polsat”), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Krzysztof Rak (dziennikarz, publicysta) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas  (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.