2024

W piękne słoneczne przedpołudnie 18 maja 2024 roku, w budynku dawnego Dworca Morskiego, w którym dziś mieści się Muzeum Emigracji w Gdyni, spotkali się laureaci tegorocznej edycji nagrody, rodzina i przyjaciele patrona nagrody, przedstawiciele trójmiejskich samorządów, dziennikarze i laureaci nagrody z lat poprzednich.

Praca naszych laureatów jednoczy ich lokalne społeczności. Mamy szczęście corocznie spośród wielu zgłoszeń do nagrody wybierać te najlepsze. Patron nagrody w swej działalności publicznej szukał zgody i wartości ponadnarodowych. My tych samych wartości szukamy w zgłoszeniach. Dziękuję włodarzom wszystkich trójmiejskich samorządów: Gdańska, Gdyni, Sopotu i Województwa Pomorskiego za to, że są z nami przez tyle lat, dzięki czemu możemy wspólnie honorować laureatów kolejnych edycji – witając gości uroczystości powiedział przewodniczący jury Jakub Płażyński.

Patron nagrody Maciej Płażyński był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Emigracji w Gdyni. Naszą rolą jest opowiedzenie niełatwej historii emigracji z ziem polskich na cały świat. Ta historia, z samej jej natury, nigdy nie będzie historią skończoną. Nasza misja w pewnym sensie łączy się z zawodem dziennikarza – wspólnie opowiadamy tę historię, choć korzystamy przy tym z różnych narzędzi – zauważyła Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury nagrody.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę odebrała Maria Radożycka-Paoletti za publikację Ad alcuni piace la poesia – „fenomen Szymborskiej”: niezwykły sukces Wisławy Szymborskiej we Włoszech na łamach Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”.

Tę nagrodę traktuję jako uznanie dla całej mojej działalności polonijnej we Włoszech. Jej istotą jest budowanie mostów między Włochami i Polską, a także wśród włoskiej Polonii, bardzo zróżnicowanej i rozsianej po całych Włoszech. Artykuły piszę po polsku i po włosku, bowiem część tej Polonii to potomkowie emigracji wojennej i po polsku już nie mówi. Jednocześnie Polonia włoska to ambasadorowie Polski, jej kultury i tradycji – w tym właśnie kontekście sytuuje się mój artykuł o Wisławie Szymborskiej, który otrzymał nagrodę – powiedziała podczas uroczystości laureatka.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatem został Martin Ehl, dziennikarz opiniotwórczego czeskiego dziennika „Hospodářské noviny”, publikujący również na łamach „Visegrad Insight”, za regularne przybliżanie czytelnikom Polski z różnych perspektyw: politycznej, gospodarczej i społecznej.

Dziękuję czytelnikom za zainteresowanie moimi publikacjami. To rodzi we mnie kolejne zobowiązanie do pisania o Polsce dla Czechów tym bardziej, że ich zainteresowanie waszym krajem rośnie. Nie jestem polonofilem, ja się Polską i Polakami zajmuję zawodowo – tym bardziej dziękuję za tę nagrodę – powiedział Martin Ehl.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodę przyznano Rusłanowi Szoszynowi za cykl tekstów o procesie Andrzeja Poczobuta oraz rozmowę z Andżeliką Borys „Nie chcę uciekać ze swojej ziemi”, opublikowanych w „Rzeczpospolitej”.

Maciej Płażyński doskonale rozumiał wschód i potrzeby mieszkających tam Polaków. Od kilkunastu lat opisuję życie Polaków na Białorusi. Od dekady to głównie represje, ucisk, zniewolenie i ucieczka. Dziękuję bohaterom moich artykułów, szczególnie tym, którzy wciąż się tam znajdują – Andżelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi, a także tym, których nazwisk ze względu na ich bezpieczeństwo wymienić nie mogę. Oni żyją w rzeczywistości, którą my znamy z książki „Rok 1984”, a my – dziennikarze wolnego świata – nie mamy prawa o nich zapomnieć – wezwał podczas odbierania nagrody laureat.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano polską redakcję LRT (litewskiego nadawcy publicznego) za budowanie i utrzymywanie łączności między Polską a polską społecznością na Litwie.

Nasza redakcja to zaledwie cztery osoby, ale zdeterminowanych do codziennej pracy. Nasz głos jest słyszalny i dzięki temu powoli zmieniamy losy mieszkających na Litwie Polaków na lepsze. Częścią naszej pracy jest walka z dezinformacją. Dziękuję wszystkim naszym rozmówcom, gościom, współpracownikom. Razem, po cichu, robimy wielkie rzeczy – powiedziała w imieniu nagrodzonej redakcji Anna Grigoit.

Nagrody w indywidualnych kategoriach dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący jury), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

fot. Anna Rezulak/Press Club Polska
Dozwolone użycie na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych)