Intencją inicjatorów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.
Sprawy Polonii i Polaków za granicą były jednymi z najważniejszych, którymi Maciej Płażyński zajmował się w działalności publicznej. Traktował to jako obowiązek wobec rodaków pozostających poza krajem, ale w budowaniu więzi Polski z Polonią i Polonii z Polską widział także ogromną szansę dla kraju. Jego wizja polityki wobec Polonii była kompletna i przemyślana. Najwyższym szacunkiem darzył promowanie polskości i przywiązanie do tradycji przez tych, którzy – z różnych przyczyn – pozostali na obczyźnie.
Maciej Płażyński bardzo silnie związany był z Pomorzem, a szczególnie z Trójmiastem, dlatego inicjatorzy Nagrody: spadkobiercy Macieja Płażyńskiego, Fundacja Press Club i Fundacja Pomorska do udziału w Radzie Nagrody zaprosili Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Gdańska, Prezydenta Gdyni i Prezydenta Sopotu. Maciej Płażyński był jednym z patronów Muzeum Emigracji, które powstaje w Gdyni, gorąco wspierał ideę tej unikatowej placówki.
Maciej Płażyński uważał, że jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu więzi Polonii z Ojczyzną, ale także integracji poszczególnych skupisk Polaków za granicą są polonijne media.

Aktualności

Dziennikarze i media służący Polonii odebrali Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2018
2018-06-09

Nagroda im Macieja Plazynskiego 2018

Dziennikarze mediów tradycyjnych i nowych zostali uhonorowani podczas uroczystości w Muzeum Emigracji w Gdyni. Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Czech, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jury wybrało zwycięzców spośród pięćdziesięciu zgłoszeń. 

Dziennikarstwo polonijne jest wyjątkowe, bo bierze się z pasji. Informuje, integruje środowisko, po prostu czyni dobro. Dla mojego ojca najważniejsze było budowanie mostów między Polakami na całym świecie a Polską. Poprzez tę nagrodę staramy się kontynuować to dzieło – podkreślił, witając gości uroczystości Jakub Płażyński, przewodniczący jury nagrody.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę odebrała Małgorzata P. Bonikowska z Kanady, twórczyni i główna autorka podcastu „Polcast” – innowacyjnego medium, w którym promuje wiedzę o Polsce i Polakach w języku angielskim. To pierwsza nagroda dla podcastu Polcast z Polski, szczególnie dla mnie ważna, bo przyznawana między innymi przez dziennikarzy. Marszałka Płażyńskiego nie miałam okazji poznać, ale jego postać darzę wielkim szacunkiem, a ta nagroda jest najlepszym sposobem na uczczenie jego pamięci – powiedziała laureatka odbierając nagrodę. Ta nagroda jest szczególnie ważna, bo dziś dostrzegamy deficyt wartości, którymi kierował się Maciej Płażyński: odpowiedzialności i traktowania swojej drogi jako służby publicznej. Także w mediach zdarza się brak poczucia odpowiedzialności, zamiast opisywać rzeczywistość – kreują ją. Oczywiście, ta uwaga w żadnym stopniu nie dotyczy laureatów. To co oni robią, jest wielką rzeczą – stwierdził wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, wręczając nagrodę.

Jury przyznało także wyróżnienie. Otrzymała je Beata Kost, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego”, za książkę „Kobiety ze Lwowa”, w której żywym językiem i w interesujący sposób portretuje ponad trzydzieści kobiet związanych z tym miastem. Jestem związana ze Lwowem od urodzenia. Społeczność polska w moim mieście, już niewielka, może istnieć tylko dlatego, że dostaje różnorakie wsparcie z Polski. I ta nagroda jest kolejnym dowodem na zainteresowanie tym, co robimy, dlatego budzi we mnie ogromne wzruszenie – mówiła Beata Kost. A wręczający wyróżnienie wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski zauważył: Jeśli współcześni twierdzą, że fake news, trolling, hejt to wynalazki XXI wieku, mylą się. Te zjawiska są odwieczne. Bohaterki książki doświadczyły ich  wiele lat temu, jedyne co się zmieniło, to technologia.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatem jest Gerhard Gnauck – autor ważnych i nieszablonowych tekstów o polskiej polityce, opublikowanych w „Die Welt” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nagroda jest bliska memu sercu m.in. dlatego, że początki mojej drogi zawodowej są ściśle związane z mediami polonijnymi. W latach 80. gdy chodziłem do liceum w Moguncji, postanowiłem opowiedzieć polskim czytelnikom-emigrantom o niemieckiej historii. Wysyłałem wówczas artykuły do wielu polonijnych gazet, nie tylko w Niemczech. Kiedy, nie spodziewając się tego, dostałem pierwsze honorarium, pomyślałem, że to może być sposób na życie – wspominał laureat.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano redakcję „Głosu – Gazety Polaków w Republice Czeskiej” – za profesjonalizm oraz konsekwentny wysiłek, którego efektem jest wydawanie kilka razy w tygodniu gazety dla Polaków w Czechach. Nasz nakład to 4 tysiące egzemplarzy, aż 90% rozchodzi się w prenumeracie. To swego rodzaju ewenement. Wydajemy „Głos” dla społeczności polskiej na Zaolziu – opowiadał redaktor naczelny gazety Tomasz Wolff. To szczególnie trudne wydawać gazetę często i regularnie. Niezwykłym jest, że zagranicą, w niewielkiej społeczności udaje się taką gazetę robić na tak wysokim poziomie, profesjonalnie i regularnie – podkreślił Jerzy Haszczyński, członek jury nagrody. A Magdalena Skorupka-Kaczmarek, zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Miasta, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Gdańska dodała: Język polski poza granicami Polski trzeba szczególnie szanować, a miejscem odpowiednim dla jego kultywowania są właśnie media polonijne.

Jury zdecydowało także o wyróżnieniu „Culture Avenue” – internetowego magazynu ze Stanów Zjednoczonych, który przy wykorzystaniu nowoczesnych form promuje polskich twórców rozsianych po świecie, a często nieznanych w Polsce. Takie rzeczy robi się dla idei, bo taką potrzebę się czuje. Tworzę „Culture Avenue” jako jednoosobowa redakcja, ale oczywiście współpracuję ze wspaniałymi autorami z całego świata. Dzięki nim nasze przedsięwzięcie nie tylko istnieje, ale się rozwija – mówiła Joanna Sokołowska odbierając wyróżnienie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne w tym roku jury postanowiło nie przyznać nagrody.

Od kilku lat miejscem, w którym odbywa się ceremonia wręczenia nagrody, jest Muzeum Emigracji w Gdyni. Od ponad 25 lat żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy częścią Europy, ale Polacy rozsiani po świecie są dla nas nieustającym źródłem inspiracji. W muzeum dokumentujemy historie emigrantów, te starsze i te najnowsze. Jesteśmy płaszczyzną prowadzenia dialogu pomiędzy Polakami w Polsce i rodakami z całego świata – powiedziała witając gości Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor MEG.

Każda edycja nagrody to dla nas okazja, by poznać niezwykłych ludzi, fascynujące historie i  przedsięwzięcia. Jej laureatom należy się wielki szacunek za budowanie więzi między Polakami za granicą a nami, mieszkającymi w Ojczyźnie. To także bardzo szczególny sposób kultywowania pamięci patrona. Jego osoba jest nam, dzięki tej nagrodzie, jeszcze bliższa – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Jarosław Gugała (telewizja „Polsat”), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Krzysztof Rak (dziennikarz, publicysta) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas  (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.


Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2018
2018-05-08

Nagroda Plazynskiego 2018

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Czech, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jury wybrało zwycięzców spośród pięćdziesięciu zgłoszeń.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką jest Małgorzata P. Bonikowska z Kanady, twórczyni i główna autorka podcastu POLcast – innowacyjnego medium, w którym promuje wiedzę o Polsce i Polakach w języku angielskim. W swoich audycjach budzi ciekawość świata, wybierając interesujących rozmówców.
Jury przyznało także wyróżnienie. Otrzymała je Beata Kost, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego”, za książkę „Kobiety ze Lwowa”, w której żywym językiem i w interesujący sposób portretuje ponad trzydzieści kobiet związanych z tym miastem.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatem jest Gerhard Gnauck – autor ważnych i nieszablonowych tekstów o polskiej polityce, opublikowanych w „Die Welt” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano redakcję „Głosu – Gazety Polaków w Republice Czeskiej” – za profesjonalizm oraz konsekwentny wysiłek, którego efektem jest wydawanie kilka razy w tygodniu gazety dla Polaków w Czechach.
Jury zdecydowało także o wyróżnieniu „Culture Avenue” – internetowego magazynu ze Stanów Zjednoczonych, który przy wykorzystaniu nowoczesnych form promuje polskich twórców rozsianych po świecie, a często nieznanych w Polsce.
Jednocześnie jury zwróciło uwagę na wiele innych zgłoszeń w tej kategorii, z uznaniem witając kolejne udane inicjatywy budowania w wielu krajach polonijnych mediów tradycyjnych i internetowych.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne w tym roku jury postanowiło nie przyznać nagrody.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący, syn Patrona), Jarosław Gugała (telewizja „Polsat”), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Krzysztof Rak (dziennikarz, publicysta) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wręczenie nagrody odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni.


Rozpoczęła się VII edycja Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. Zgłoszenia można przesyłać do 23 kwietnia 2018
2018-04-04

Nagroda będzie przyznana  w 4 kategoriach – dziennikarz polonijny, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polaków, Polski i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybierze jury, w skład którego wchodzą dziennikarze zajmujący się tematyką międzynarodową, przedstawiciel rodziny Macieja Płażyńskiego, Marszałka Senatu RP oraz Muzeum Emigracji.

Zgłoszenia można przesyłać do 23 kwietnia 2018 do północy (czasu polskiego) przy wykorzystaniu formularza on-line na stronie nagrody.

Osoby i instytucje zgłaszające prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 3 regulaminu nagrody: „Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim”. Oznacza to, że jury nie ma możliwości przyznawania nagród za tzw. całokształt.

Wręczenie nagrody odbędzie się w czerwcu 2018 w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Radę Nagrody tworzą przedstawiciele rodziny Macieja Płażyńskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni, Prezydenta Miasta Sopotu oraz Press Club Polska.

Organizatorem Nagrody jest Press Club Polska.


Wręczono Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2017 dla dziennikarzy i mediów służących Polonii
2017-05-27

W Muzeum Emigracji w Gdyni nagrodę odebrali dziennikarze, którzy konsekwentnie i z najwyższą starannością zachowują standardy zawodowe. Właśnie te kryteria przyświecały jury nagrody podczas wyłaniania laureatów. A są nimi dziennikarze ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii i Polski.
Nasze spotkanie jest dowodem na to, że w dobie Internetu i szybkiej informacji wciąż jest miejsce dla rzetelnego dziennikarstwa. Co roku mamy ten sam miły kłopot wyboru kilkorga laureatów spośród kilkudziesięciu świetnych zgłoszeń – powiedział, witając gości, przewodniczący jury nagrody Jakub Płażyński.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę odebrał Tadeusz Nowakowski, założyciel i redaktor naczelny wydawanej w Szwecji „Nowej Gazety Polskiej”, nagrodzony za odwagę podejmowania bardzo trudnych i kontrowersyjnych tematów oraz wszechstronną działalność dziennikarską i publicystyczną, także w języku szwedzkim.
Praca dziennikarska się bardzo zmieniła, kiedyś walczyło się o coś, o zachowanie polskości i różnych wartości, a dziś walczy się z czymś – z agresją, z nienawiścią, z ksenofobią. Niestety, polityka krajowa wkracza także i dzieli Polaków na emigracji, mam jednak nadzieję, że historia zatoczy koło i wróci zgoda – powiedział laureat.
Jury przyznało wyróżnienie Larisie Korenets z Radia Rodacy, doceniając jej oryginalne i poruszające materiały łączące potomków polskich osiedleńców ze współczesną Polską, a szczególnie zaangażowanie w ten proces najmłodszego pokolenia.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Agata Konarska z Telewizji Polskiej, uhonorowana za wprowadzenie nowego typu komunikacji medialnej z Polonią na całym świecie i konsekwentne budowanie trwałych więzi z nią.
To wspaniałe uczucie trzymać w rękach nagrodę im. Macieja Płażyńskiego, którego miałam zaszczyt znać osobiście i bardzo go podziwiałam. Ogromnie się cieszę, że odbieram ją w Muzeum Emigracji w Gdyni – pięknej i ważnej placówce. Telewizja Polonia to całe moje zawodowe życie. Nagrodę traktuję jako wyróżnienie dla całego kilkudziesięcioosobowego zespołu, z którym mam przyjemność pracować i dzięki wspólnemu wysiłkowi którego powstaje nasz program – podkreśliła Agata Konarska.

Wyróżnienie otrzymał Dionisios Sturis, dziennikarz radia TOK FM, za dokumentowanie najistotniejszych i najtrudniejszych problemów, z którymi stykają się Polacy mieszkający za granicą.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek brakuje rozważnego głosu Macieja Płażyńskiego o uchodźcach – mamy deficyt mądrych głosów, dlatego, zdaje się, tak bardzo zbłądziliśmy. Wbrew temu, o co apelował patron nagrody, zapominamy o tych niezliczonych przypadkach, kiedy to nasi rodacy – jako uchodźcy – znajdowali schronienie poza krajem – przypomniał Dionisios Sturis i zaapelował do polskich polityków, by nie zbijali kapitału na straszeniu uchodźcami.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatką jest amerykańska dziennikarka Rita Cosby. Nagrodę przyznano za stałe prezentowanie odbiorcom najpoważniejszych amerykańskich mediów polskiej współczesności i historii.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano tygodnik „Polish Express” z Wielkiej Brytanii. Nagrodę przyznano za podejmowanie ważnych i cennych inicjatyw w interesie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a także za stałe doskonalenie i optymalne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w docieraniu do odbiorców.
Zaczynaliśmy od jednej kartki A4. Od 15 lat rozwijamy tygodnik oraz portal, na co dzień spotykamy się z ciepłym przyjęciem naszych czytelników. Dziękuję całemu zespołowi, który tworzy „Polish Express”. A ta nagroda jest dla nas szczególnie ważna ze względu na jej patrona – mówiła podczas uroczystości Ilona Korzeniowska, redaktor naczelna tygodnika.

Rita Cosby i Larisa Korenets nie mogły przybyć na uroczystość, więc przesłały podziękowania za nagrodę i wyróżnienie oraz pozdrowienia dla uczestników uroczystości, przede wszystkim dla rodziny patrona.

Uroczystość rozpoczęła się od chwili ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego profesora Zbigniewa Brzezińskiego.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący, syn Patrona), Jarosław Gugała (telewizja „Polsat”), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Antoni Szymański (senator RP) oraz Sebastian Tyrakowski (zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Clubu Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz marszałka województwa pomorskiego.


Wyłoniono laureatów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2017
2017-04-12

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii i Polski. Jury wybrało zwycięzców spośród sześćdziesięciu nominacji.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem jest Tadeusz Nowakowski, założyciel i redaktor naczelny wydawanej w Szwecji „Nowej Gazety Polskiej”, nagrodzony za odwagę podejmowania bardzo trudnych i kontrowersyjnych tematów oraz wszechstronną działalność dziennikarską i publicystyczną, także w języku szwedzkim.

Ponadto jury przyznało wyróżnienie Larisie Korenets z Radia Rodacy, doceniając jej oryginalne i poruszające materiały łączące potomków polskich osiedleńców ze współczesną Polską, a szczególnie zaangażowanie w ten proces najmłodszego pokolenia.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Agata Konarska z Telewizji Polskiej, uhonorowana za wprowadzenie nowego typu komunikacji medialnej z Polonią na całym świecie i konsekwentne budowanie trwałych więzi z nią.

Wyróżnienie otrzymał Dionisios Sturis, dziennikarz radia TOK FM, za dokumentowanie najistotniejszych i najtrudniejszych problemów, z którymi stykają się Polacy mieszkający za granicą.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatką jest amerykańska dziennikarka Rita Cosby. Nagrodę przyznano za stałe prezentowanie odbiorcom najpoważniejszych amerykańskich mediów polskiej współczesności i historii.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano tygodnik „Polish Express” z Wielkiej Brytanii. Nagrodę przyznano za podejmowanie ważnych i cennych inicjatyw w interesie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a także za stałe doskonalenie i optymalne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w docieraniu do odbiorców.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący, syn Patrona), Jarosław Gugała (telewizja „Polsat”), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Antoni Szymański (senator RP) oraz Sebastian Tyrakowski (zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Jury Nagroda Plazynskiego 2017

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Clubu Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz marszałka województwa pomorskiego.

Wręczenie nagrody odbędzie się 27 maja 2017 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni.