Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kiedy publikowane prace mogą być zgłaszane do bieżącej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego?
Przy bieżącej edycji Nagrody uwzględniamy dorobek z poprzedniego roku kalendarzowego. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji ogłaszającej kolejną edycję Nagrody.

Czy jeden dziennikarz może być nominowany do dwóch kategorii jednocześnie (np. dziennikarz krajowy i dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy polonijne)?
Tak, jednak wymagane są w takiej sytuacji osobne zgłoszenia.

Kto może zgłaszać nominowanych do Nagrody?
Każdy może zgłosić do Nagrody dziennikarzy zajmujących się tematami Polonii. Dopuszczalne jest także nominowanie samego siebie.

Czy przedstawiając dorobek danego dziennikarza można załączyć więcej niż jedną publikację?
Tak. Nie ma limitu zgłaszanych prac, jednak prosimy o wyselekcjonowanie najlepszych dokonań zgodnych z tematem Konkursu, tak by ułatwić pracę Jury i jednocześnie aby najlepsze publikacje nie zniknęły w zalewie innych.

Czy jeśli dziennikarz np. ze Stanów Zjednoczonych publikuje w polskich mediach pisząc o tamtejszej Polonii, powinien zostać zgłoszony w kategorii „dziennikarz krajowy” czy „dziennikarz zagraniczny”?
Powinien być zgłoszony jako dziennikarz krajowy, bo w takim przypadku działa jak korespondent. Natomiast jeśli równocześnie publikuje w mediach amerykańskich pisząc o Polonii to może być zgłoszony jako dziennikarz zagraniczny. Wówczas także kopie innych publikacji powinny być załączone do formularza i uzasadnienia nominacji

Czy można zgłaszać nominacje drogą pocztową?
Nie ma możliwości zgłaszania nominacji drogą pocztową. Uwzględniając sugestie po pierwszej edycji zdecydowano o formie elektronicznej zgłoszeń. W zgłoszeniach przez formularz istnieje możliwość załączenia kopii publikacji, filmów i nagrań radiowych w formie elektronicznej.